Lauksaimniecības Zemes Cenas

Faktori, pēc kuriem tiek noteiktas lauksaimniecības zemes cenas

Augstāka lauksaimniecības zemes Cena

Liels īpašums

Apstrādāts tīrums

Iznomāts īpašums 

Ērta piekļūšana

Meliorēta zeme

Tiek sēti graudaugi

Augsta zemes  kvalitāte

Zemāka lauksaimniecības zemes Cena

Mazs īpašums

Aizaugušas pļavas

Apgrūtināta piekļūšana

Aplūstošs īpašums

Nemeliorēta zeme

Tiek pļauta zāle

Zema zemes kvalitāte

Lauksaimniecības zemes kvalitāte un kadastrālā vērtība

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāti jeb kvalitatīvo novērtējumu izsaka ballēs un viena zemes vērtības balle ir atbilst 70 kg rudzu, kas naudas izteiksmē sastāda 3,71 Ls. No 2012.gada 1.janvāra lauksaimniecībā izmantojamās zemes atkarībā no kvalitatīvā novērtējuma iedala septiņās (7) kvalitātes grupās:

I kvalitātes grupamazāk par 10 ballēm
II kvalitātes grupano 10 līdz 19 ballēm
III kvalitātes grupano 20 līdz 30 ballēm
IV kvalitātes grupano 31 līdz 40 ballēm
V kvalitātes grupano 41 līdz 50 ballēm
VI kvalitātes grupano 51 līdz 60 ballēm
VII kvalitātes grupavairāk par 60 ballēm

Konkrētajai zemes vienībai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu (balles) nosaka Valsts zemes dienesta vērtēšanas speciālisti, izmantojot kartogrāfiskos materiālus – lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma pamatkartes vai zemes kvalitātes vērtēšanas un augsnes kartēšanas materiālus. Novērtējuma balles nosaka kamerāli, neapsekojot zemes vienību dabā.

 

 

 

 

Avots: Valsts Zemes Dienesta vietne kadastralavertiba.lv

Lauksaimniecības zemes cenas

Centrālās Statistikas Pārvaldes dati par reāliem notikušiem darījumiem 2017 gadā liecina, ka vidējā cena par 1 ha lauksaimniecības zemes ir:

Vidzemē 2 032.55 EUR/ha

Zemgalē 4 428.51 EUR/ha

Kurzemē 3 001.08 EUR/ha

Latgalē    1 202.66 EUR/ha

 

Jāņem vērā, ka 2018 gadā cenas ir pieaugušas par aptuveni 10%.

KALME PĒRK lauksaimniecībā izmantojamo zemi visā Latvijā.

Mūsu sadarbības partneri vēlas nomāt vai iegādāties zemi Zemgalē par augstākajām cenām!