Nodokļi

NODOKĻI NO LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES PĀRDOŠANAS

Kādi ir nodokļi no lauksaimniecības zemes pārdošanas? 

Latvijā pārdodot nekustamo īpašumu ir jāmaksā 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Bet ne vienmēr tas tiek piemērots. Pārdodot lauksaimniecības zemi iedzīvotāju ienākumu nodoklis netiek piemērotos sekojošos gadījumos:

  • Pārdodot vienīgo nekustamo īpašumu.
  • IIN nepiemēro gadījumā, ja lauksaimniecības zemi pārdodat lauksaimnieciskajam ražotājam*.
  • Ja pārdodat lauksaimniecības zemes īpašumu valstij (Altum)

Kad tiek piemērots IIN?

  • ja uz pārdotā īpašuma atrodas ēkas un būves
  • ja pircējs nav lauksaimnieciskais ražotājs

*lauksaimnieciskais ražotājs : uzņēmums vai zemnieku saimniecība, kam vismaz vienā gadā no pēdējiem trim gadiem vairāk nekā pusi no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 3000 eiro gadā, veido ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī lauksaimniecības zemes pircējs saņem valsts vai Eiropas Savienības atbalsta maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai kā jaunais lauksaimnieks. Pārdodot šādam pircējam Jums nebūs jāmaksā nodokļi no lauksaimniecības zemes pārdošanas.

Lauksaimniecības zemes pārdošana nodokļi

Piemērs .

Jānis vēlas pārdot lauksaimniecības zemi ar māju un šķūni, jo pilsētā tam pieder dzīvoklis. Jānis šo īpašumu ir iegādājies 1995. gadā par 7000EUR. Vietējais zemnieks ir gatavs iegādāties Jāņa īpašumu par 70’000EUR.


Jānim tiks piemērots IIN 20% apmērā, jo uz īpašuma atrodas ēkas.

Kapitāla pieaugums šajā paraugā ir 63’000EUR no kuriem tiks ieturēts IIN 20%. Jānim pēc īpašum pārdošanas būs jāsamaksā 12’600EUR Valsts Ieņēmumu Dienestā.

Kad ir jāmaksā IIN?

Ja darījums apliekas ar 20% IIN: šis darījums ir jādeklarē līdz nākamā ceturkšņa 15. datumam. Apmaksa jāveic līdz tā paša mēneša 30. datumam.

Ja darījums neapliekas ar 20% IIN: šāds darījums jādeklarē (D1 pielikums deklarācijā) līdz nākamā gada 15. janvārim. 

Kur var deklarēt darījumu?

Nekustamā īpašuma pārdošanas darījums ir jādeklarē klātienē VID vai pieslēdzoties  EDS sistēmai.


***Valsts ieņēmumu dienesta informācijas apkopojumā “Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma” ir norāde – aicinājums pirms nekustamā īpašuma pārdošanas konsultēties VID. Tātad – individuālā situācijā nodokļa piemērošanas jautājumi jānoskaidro Valsts ieņēmumu dienestā.