Meža cenas

Ja jums pieder meža īpašums, iespējams, jūs vēlēsieties uzzināt, kā noteikt tā cenu par hektāru un kā izdevīgāk pārdot mežu. Meža cena ir atkarīga no daudziem faktoriem, kas jāņem vērā, lai pārdošanas darījums būtu jums maksimāli izdevīgs.

Kas nosaka meža cenas?

Meža cenu nosaka dažādi faktori, kas ir saistīti gan ar meža koksnes kvalitāti, gan meža stāvokli un atrašanās vietu. Meža cenu var noteikt ar meža inventarizācijas palīdzību, ko veic sertificēts speciālists jeb taksators. Meža inventarizācija ir process, kura laikā tiek noteikts mežaudzes tips, sastāvs, vecums, caurmērs, augstums, koksnes daudzums un kvalitāte. Meža inventarizācijas dati tiek iesniegti Valsts meža dienestā (VMD) un Valsts zemes dienestā (VZD), lai noskaidrotu meža īpašuma kadastrālo vērtību.

Meža cena par hektāru

Meža cenu par hektāru ietekmē mežaudzes vecums un sastāvs. Visvērtīgākie ir cietkoksnes meži (piemēram, osis, bērzs, ozols), kas ir sasnieguši ciršanas vecumu. Mežaudzes vecums ir laiks, kas nepieciešams mežaudzei, lai sasniegtu noteiktu koksnes kvalitāti un apjomu.

Ciršanas vecums ir laiks, kad mežaudzei ir optimāls koksnes apjoms un kvalitāte, un to var izcirst ar peļņu. Parasti ciršanas vecums ir 80-120 gadi skujkoku mežiem un 100-140 gadi cieto lapu koku mežiem. Latvijā ir noteiktais ciršanas vecums ir no 40 līdz 100 gadiem atkarībā no koku sugas.

Kā meža stāvoklis ietekmē tā vērtību

Meža stāvoklim ir liela nozīme. Ja meža īpašums ir kopts, atjaunots, tajā ir pieejamas galvenās cirtes, mežs ir sauss un auglīgs, bet jaunaudzes koptas, cena par šādu īpašumu tikai pieaugs. Turpretī mitra, neauglīga, izcirsta vai neatjaunota meža vērtība būs krietni mazāka.

Meža kopšanas pasākumi veicina mežaudzes veselību un ražību, bet meža atjaunošana pasākumi nodrošina jaunu mežaudzi pēc meža izciršanas vai dabas katastrofas.

Citi faktori, kas ietekmē meža cenas

 • Atrašanās vieta. Jo tuvāk lielajām pilsētām vai kokrūpniecības uzņēmumiem, jo augstāka cena;
 • Piebraucamais ceļš. Jo īsāks attālums no meža līdz piebraucamajam ceļam, jo zemākas izvešanas izmaksas.
 • Piebraucamā ceļa kvalitāte. Jo labāki ceļi, jo vieglāka piekļuve un izvešana.
 • Dabas liegumi. Ja mežs atrodas tuvu upēm, ezeriem vai tajā ir aizsargājami biotopi, tas var paaugstināt vai pazemināt meža vērtību atkarībā no aizsardzības statusa un izmantošanas iespējām.

Kā izdevīgāk pārdot mežu

Lai izdevīgāk pārdotu savu mežu, ir svarīgi zināt tā vērtību un izmantot profesionālu, uzticamu palīdzību. Sazinieties ar Kalme un uzziniet sava meža patieso vērtību. Palīdzēsim atrast pircēju un pārdot mežu par augstāko cenu.

Kalme – godīga cena, drošs darījums!

Meža cenas
Godīga meža cena par hektāru - Kalme

Saņem godīgu cenu par savu mežu!

Kalme sadarbojas ar daudziem privātajiem un Skandināvu meža fondiem, kas ir tiešie meža īpašumu pircēji. Lai tu varētu iegūt augstāko cenu par meža hektāru, aizpildi īso pieteikumu vai zvani.

  Patiesas atsauksmes no īstiem klientiem

  Gita Stīpiņa

  Pozitīva pieredze pārdodot zemes īpašumu ar kalme.lv palīdzību. Saprotama, cilvēcīga komunikācija, vērtīgi ieteikumi un godīga cena.

  Aija Īvāne

  Pateicos Ivaram Lapiņam par operatīvu manas zemes jautājumu risināšanu un veiksmīgu tās pārdošanu.

  Ilgvars M

  Ļoti patīkama un pozitīva pieredze / uzdevumu izpilda par 300 %. Ja nepieciešama palīdzība, noteikti iesaku.

  Diāna Zemīte

  Esmu ļoti pateicīga Ivaram Lapiņam par profesionalitāti, iecietību, pacietību, gudrību kārtojot zemes pārdošanas lietas manā labā. Nebiju iedomājusies, ka ar tādu vieglumu var kārtot manuprāt sarežģītus jautājumus un tai pat laikā esot vienmēr smaidīgam un galantam.Tā turpināt!

  Jānis Karlovs

  Vēlos izteikt atzinību firmai”Kalme”un personīgi Ivaram Lapiņa k-gam par profesionalitāti, par ātru un operatīvu darbību,teicamu komunikāciju,solījuma izpildi un godīgumu, kārtojot mana īpašuma pārdošanu un ātru solītās samaksas saņemšanu,kā arī palīdzot nokārtot visus nepieciešamos dokumentus valsts iestādēs. Iesaku arī citiem firmu”Kalme”,ja nepieciešams pārdot mežu vai zemi.Tur pie jums atbrauks,visu sīki izskaidros un konsultēs.
  Paldies Ivaram Lapiņa kungam personīgi par manis dēļ nobrauktajiem kilometriem,konsultācijām un neatlaidību mani interesējošu dokumentu kārtošanā.
  Kaut vairāk mūsu valstī būtu tik enerģisku cilvēku!