Meža cenaS

Faktori, pēc kuriem tiek noteiktas meža cenas

Augstāka Meža Cena

Liels īpašums

Atjaunots izcirtums

Ērta piekļūšana

Vecāks Mežs

Skuju koki, cietie lapu koki

Liels koksnes apjoms

Sausie mežu tipi

Bez liegumiem

Zemāka Meža Cena

Mazs īpašums

Neatjaunots izcirtums

Apgrūtināta piekļūšana

Jauns Mežs

Mīkstie lapu koki

Mazs koksnes apjoms

Slapjie mežu tipi

Ar liegumiem

Kā pašam veikt aptuveno meža cenas aprēķinu?

Meža īpašniekam jādodas uz tuvāko mežniecību un jāpieprasa “Nogabalu raksturojošie rādītāji” (skat. attēlā pa labi), pēc kā veiksim meža vērtības aprēķinu. Mežniecībai ir pienākums izsniegt šo dokumentu reizi gadā bez maksas.

Kā veikt aprēķinu:

Noteiksim aptveno meža vērtību parauga 2. nogabalam: tātad- tā ir 0.33ha liela, mežaudze, kurā aug: 5B42 4E52 1Ba32, kas nozīmē:

  • 50% no nogabalā augošiem kokiem ir Bērzs ar vidējo vecumu 42. gadi. (5B42).
  • 40% no nogabalā augošiem kokiem ir Egle ar vidējo vecumu 52. gadi. (4E52).
  • 10% no nogabalā augošiem kokiem ir Baltalksnis ar vidējo vecumu 32. gadi. (1Ba32).

Kopējā krāja uz šo 0,33ha lielo nogabalu ir 69,3 m3 no kuriem: bērzs ir 34,65 m3; egle ir 27,72 m3, baltalksnis ir 6,93 m3.

Latvijas Valsts Meži ikmēnesi publicē mainīgos lielumus cirsmu cenu noteikšanai, kur ir norādītas vidējās cenas par koksni, tās sagatavošanu un transportēšanu. Apskatīt to var šeit: CIRSMAS PIEDĀVĀJUMA CENAS NOTEIKŠANA.

Reizinam kubatūru ar LVM mājaslapā norādītajām cenām:

  • Bērzs 34,65 m3 * 45,65€ =  1581,77€
  • Egle 27,72 m3 * 43,18€ = 1196,95€
  • Baltalksnis 6,93 m3* 39,79€ = 275,75€ 

Jāņem vērā, ka šo nogabalu vēl nedrīkst zāģēt, jo tas nav sasniedzis briedumu. Šajā cenā nav norādīta kokmateriālu sagatavošana, izvešana un transportēšana.

Savukārt meža zemes cena pēc izstrādes ir no 500EUR līdz pat 2000EUR/ha.

Noderīgi materiāli internetā: Mammadaba.lv ; Meža vērtības noteikšana; Mežu tipu noteikšana; Dastošana.

Kādas ir lauksaimniecības zemes cenas Latvijā?

Uzticiet KALME Jūsu meža īpašumu!

 Aizpildiet vieglu formu mājaslapas labajā pusē. Mūsu kolēģis sazināsies ar Jums jau tuvākajā laikā, lai uzzinātu nianses par Jūsu īpašumu. 

Zvaniet mums: +371 27177070        Rakstiet mums: [email protected]

Atvērt čatu
1
Labdien!
Jautājumu varat uzdot šeit!