Lauksaimniecības zemes cenas

Kādas ir lauksaimniecības zemes cenas? Gandrīz katras lauksaimniecības zemes īpašnieks ir kaut reizi aizdomājies par savas zemes vērtību. Kalme katram klientam sniedz bezmaksas konsultāciju par lauksaimniecības zemes cenu. Mēs vadāmies pēc reāli notikušiem darījumiem klienta īpašuma tuvumā un īpašuma īpašībām. 

Kas ietekmē lauksaimniecības zemes cenas?

  • Atrašanās vieta. Zemgalē lauksaimniecības zemes cenas ir vismaz 3x augstāka kā Latgalē.
  • Īpašuma platība. Jo lielāks īpašums, jo augstāka cena par hektāru.
  • Zemes kvalitātes novērtējums. Jo vairāk balles, jo augstāka cena.
  • Piebraucamais ceļš. Tas ir svarīgi!
  • Meliorācija. Meliorēts īpašums maksā krietni vairāk kā nemeliorēts.
  • Lauksaimnieku blīvums. Jo vairāk zemnieku apkārtnē, jo lielāka konkurence par īpašumu.
  • Īpašuma konfigurācija. Jo taisnāks taisnstūris, jo lauksaimniekam lētāk maksā tā apsaimniekošana.
  • Apgrūtinājumi. Elektrības stabi, dzelzceļa tuvums, dabas liegumi u.c.
Lauksaimniecības zemes cenas Latvijā

Reāli notikušie darījumi 2020. gadā.

LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES CENAS

Zemāk tabulā varat apskatīt tikai dažus no reāli notikušiem darījumiem Zemgales reģionā 2020. gadā ar lauksaimniecības zemēm. Varam lepoties, ka daļa no tiem ir noslēgti ar mūsu palīdzību. Kopā 2020. gadā esam noslēguši 83 veiksmīgus darījumus. Vairums īpašumu ir pārdoti par rekord augstām cenām konkrētajos novados. Uztici  mums pircēja atrašanu arī tu.  Mēs varam palīdzēt Jums saņemt godīgu maksu par Jūsu lauksaimniecības zemi!

Bauskas novads Cena par ha Rundāles novads Cena par ha Jelgavas novads Cena par ha Dobeles nov. Cena par ha
Codes pag. 9000 Rundāles pag. 12’700 Zaļenieku pag. 10’000 Auru pag. 9700
Mežotnes pag. 9000 Viesturu pag. 7900 Jaunsvirlaukas pag. 9400 Jaunbērzes pag. 9300
Gailīšu pag. 6800 Svitenes pag. 6600 Vircavas pag. 8700 Dobeles pag. 9000
Vecsaules pag. 6500 Sesavas pag. 7900 Krimūnu pag. 7500
Brunavas pag. 6300 Elejas pag. 7500 Naudītes pag. 6500
Dāviņu pag. 5000 Vilces pag. 7400 Bērzes pag. 6000
Līvbērzes pag. 6800 Bikstu pag. 5800

Valsts oficiālie statistikas dati

LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES CENAS

Esam pievienojuši Ekonomikas Ministrijas struktūrvienības “Centrālā statistikas pārvalde” (CSP) apkopoto informāciju par notikušiem darījumiem ar aramzemēm laika posmā no 2015. gada līdz 2019. gadam. Dati par 2020. gadu tiek publicēti līdz nākamā gada aprīlim. Lauksaimniecības zemes cenas ir norādītas par ha.

2015 2016 2017 2018 2019
Pierīga 2 844 3 167 3 139 3 837 3 864
Vidzeme 1 717 1 758 2 119 2 612 2 743
Kurzeme 2 461 2 657 3 100 4 078 4 088
Zemgale 3 867 4 449 4 504 5 007 5 128
Latgale 1 011 1 139 1 504 2 022 2 074
Kāpēc CSP darījumu cenas ir tik zemas?

Jāatceras, ka šie dati ir aprēķināti izvelkot vidējās lauksaimniecības zemes cenas darījumos ar tām. Latvijā ir daudz aizaugušas, neizmantotas lauksaimniecības zemes, kuru pārdošanas cenas ir ~1000EUR/ha. Tajā pat laikā šajā reģionā būs augsti kvalitatīva aramzeme, kuras vērtība būs daudzkārt augstāka.

Mūsuprāt, vairumā gadījumu zemes īpašnieks nezin lauksaimniecības zemes patiesās cenas, kā rezultātā īpašums tiek pārdots pirmajam pircējam par ļoti zemu cenu. Nepārdodiet savu īpašumu pirmajam pircējam!

Vēlaties uzzināt savas zemes vērtību?